TRINITAT VELLA – URBAN PLANNING AMENDMENT

TRINITAT VELLA - URBAN PLANNING AMENDMENT

LOCATION

Barcelona, Spain

PROJECT YEAR

2018

AWARDS

1st prize

DESIGNERS

JPAM CITY MAKERS: Jorge Perea, Samuel Llovet, Diego Cisterna. Collaborators: Ferran Montoya, Amado Martín

PROMOTER

Institut Municipal d’Urbanisme / Ajuntament de Barcelona

OTHER INFORMATION

Document title: PLA DE MILLORA URBANA per l’ajust de rasants a l’àmbit de la MPPGM als terrenys ocupats pel Centre Penitenciari de Trinitat Vella i els seus entorns

Insertion and context

TRINITAT VELLA - URBAN PLANNING AMENDMENT

Urban planning

TRINITAT VELLA - URBAN PLANNING AMENDMENT

LOCATION

Barcelona, Spain

PROJECT YEAR

2018

AWARDS

1st prize

DESIGNERS

JPAM CITY MAKERS: Jorge Perea, Samuel Llovet, Diego Cisterna. Collaborators: Ferran Montoya, Amado Martín

PROMOTER

Institut Municipal d’Urbanisme / Ajuntament de Barcelona

OTHER INFORMATION

Document title: PLA DE MILLORA URBANA per l’ajust de rasants a l’àmbit de la MPPGM als terrenys ocupats pel Centre Penitenciari de Trinitat Vella i els seus entorns